Debat

Debat: Efter nej fra Sundhedsstyrelsen - Rystesyge lades i stikken

Behandling: I maj sendte Sundhedsstyrelsen en patient til Madrid for at modtage ultralydsbehandling for essentiel tremor. Behandlingen lykkedes perfekt, og patienten blev fri for sine ufrivillige rystelser. Efterfølgende har der været stor pressedækning i Danmark, og tusindvis af patienter med denne invaliderende lidelse har fattet håb om, at behandlingen kan komme til Danmark. For nylig har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at de ikke skønner, der er patienter nok i Danmark til at indføre denne behandling. Som repræsentant for danske patienter med lidelsen essentiel tremor er vi fuldstændig uforstående overfor denne udmelding, når vi kan dokumentere i hundredvis af egnede patienter til behandlingen. Selv hospitaler og læger i Danmark ønsker at indføre behandlingen og nævner samtidig, at patientgrundlaget er til stede. Sundhedsstyrelsen påtænker nu at sende nogle patienter af sted til udlandet og dermed evaluere behandlingen. Dette selvom Sundhedsstyrelsen anerkender ultralydsbehandlingen som værende sikker og effektiv. Det er forbundet med store omkostninger at sende patienter til udlandet, mens økonomien og det praktiske allerede er på plads fra hospitalsside i Danmark. Et ophold af flere ugers varighed i udlandet er ikke ønskværdigt for vore medlemmer, når behandlingen nemt kan etableres i Danmark. Flere af vore medlemmer er oppe i årene, hvorfor rejser til ukendte steder i flere uger og uden pårørende ikke er en mulighed. De af vore medlemmer med rystesyge og egnede for ultralydsbehandling har i dag nået et stadie, hvor deres medicin ikke har effekt, eller hvor bivirkningerne af medicinen overstiger effekten af medicinen. Det skal nævnes, at der ikke findes medicin målrettet essentiel tremor, men alene præparater udviklet til andre sygdomme. Danmark har altid været et foregangsland med specialiseret behandling og patienten i fokus. Dette gælder dog ikke for de omkring 50.000 mennesker der lider af essentiel tremor i Danmark. I Danmark diagnosticeres op mod 1000 nye patienter om året med rystesyge. Samtlige patienter med lidelsen lades nu i stikken – børn, unge, ældre. Især en stor gruppe af vores erhvervsaktive medlemmer kan imødese en usikker fremtid, hvor deres eksistens og levebrød er truet pga. manglende behandlingstilbud. Eneste kendte alternativ, når medicin ikke virker, er en såkaldt åben hjerneoperation – DBS/Deep Brain Stimulation – hvor kraniet åbnes, og der indsættes elektroder i hjernevævet. Denne operation er skræmmende for mange af vore medlemmer og samtidig er der en aldersgrænse på 65 år. Der tilbydes ganske få DBS operationer om året, hvorfor vi ser ultralydsbehandlingen som et oplagt supplement. Bl.a. fordi der ikke skal bores i kraniet, eller implantater indopereres i hjernen. Med dette indlæg vil vi gerne gøre opmærksom på Sundhedsstyrelsens nedslående melding og samtidig gøre opmærksom på de initiativer vi som patientgruppe har iværksat. Vi har brug for opbakning fra de mange patienter, der sidder derude i landet og ikke kender til denne problematik og muligheden for skånsom behandling med ultralyd. Vores Facebook gruppe for Essentiel Tremor er altid åben for nye medlemmer, ligesom vi holder flere åbne arrangementer omkring oplysning, udveksling af mestringsteknikker og netværk. Der findes ligeledes en større underskriftindsamling på nettet. Sluttelig kan denne ultralydsbehandling anvendes til Parkinsons patienter med tremors eller rystelser med stor effekt. Kan vi som samfund være bekendt at ignorere så stor en del af befolkningen med en så invaliderende en lidelse, at folk ufrivilligt isolerer sig, ikke kan vælge drømmeuddannelse eller må forlade deres arbejde på grund af ufrivillige rystelser?

Læserbrev

Byg en ekstra hal til Varde Fritidscenter

Læserbrev: I forbindelse med afholdelse af Power Series 3 – et ret stort idrætsspringstævne, der kræver godt med tilskuerpladser og ekstra halfaciliteter - fandt jeg ud af, at der faktisk ikke er ret mange haller i Varde kommune, der har kapacitet til disse store stævner med mange tilskuere. Det næste er, at jeg var med til første spadestik på Frelloskolen. Her nævnte skolelederen, at man havde behov for en forbindelsesgang, så eleverne kan gå tørskoet fra skolen til idrætscentret, hvor de blandt andet skal have kantine. I forbindelse med Frelloskolen vil hallen blive godt udnyttet jævnfør direktøren fra Varde Fritidscenter. I dag bruger Brorsonskolen sin egen hal og ligeledes fritidscentrets haller i forbindelse med skoledagen. I fritiden bruges Brorsonskolens hal af for eksempel taekwondo, Varde Gymnastikforeninger samt flere andre. Varde Gymnastikforening har tidligere gerne villet have et sted med eksempelvis springgrav og lignende, og her har vi muligheden for at slå flere fluer med et smæk. Formentlig har de ligeledes nogle penge, der kan smides i projektet. Jeg har de sidste dage kunne læse i JydskeVestkysten, at ”Hallerne nægter at uddele kommunens udviklingspenge”. Der er tale om knap to millioner. Hvis det skyldes ”politisk fniddervejledning” eller ikke klare retningslinjer, så skal det selvfølgelig laves om, så det fungerer. Men hvis fakta er, at de ikke kan bruge pengene, så vil jeg foreslå, at de bruges til en udvidelse af hal 3.

Annonce
Læserbrev

Kolding hylder frivilligheden

Læserbrev

Et tilvalg, ikke et fravalg

Annonce
Læserbrev

Læserbrev. Lad et nyt parti komme til

Esbjerg Kommune og de 31 folkevalgte kommunalpolitikere i Esbjerg Byråd, har igen-igen og atter igen skullet finde store, massive besparelser i kommunens budget for kommende år. Et budget, som i øvrigt er meget svært at gennemskue og få overblik over, selv for et trænet øje udi regnskabsanalyse. Er fortidens store vildskud rettidig omhu? I en privat virksomhed ville direktionen (kommunens øverste, velbetalte embedsmænd) og bestyrelsen (med rette de velbetalte kommunalpolitikere, som soler sig i god løn og i ben for ben) blive fyret på gråt papir. Hvert år skal der spares på budgettet, - årets driftsomkostninger er igen fejlbedømt. Er der overhovedet ikke nogen som helst erfaring i at lave et budget, som matcher årets faktiske omkostninger? Hvert år lander budskabet om massive besparelser som en sten fra månen; men nu (hørt før) skal der skabes et budget i balance. Godaw du, - ren bluff og varm luft. I kommunens direktion var der lagt op til besparelser på omkring en halv milliard kroner over nogle år. Ubalancen skal dækkes ind, og hvem står for skud? Kreativiteten i spareiveren er ikke særlig stor hos hverken direktion eller politikere. De sædvanlige, de fattige, de udsatte, folkeskolen, børnefamilierne, kulturen, glæden og samhørighed vil igen blive tabere i dette absurde skuespil af et politisk budget! Besparelserne er i øvrigt en dråbe i havet, i forhold til kommunens budget. Jeg tror, det er på tide, at nye får indflydelse på beslutningsprocessen. Kan et nyt kommunalt parti, lad os kalde det Esbjerg Partiet, muligvis se dagens lys og vælges ind ved næste kommunalvalg? Et parti stiftet af velmenende, objektive borgere, som vil Esbjerg det bedste, og som vil være en kritisk vagthund i forhold til beslutninger truffet på magtens centrum - Rådhuset. Det kunne være befriende, hvis et lille, nyt parti med indflydelse kunne få en afgørende stemme til fordel for de rigtige, som har brug for at blive hørt. Et parti som hører, lytter og agerer. Et parti, som også sikrer et budget, som holder uden kommende besparelser!

Læserbrev

Ligegyldigt løft på cigaretafgift

Læserbrev: Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) vil hæve afgiften på en pakke cigaretter med 10 kroner over de næste to år i to skridt med 5 kroner af gangen. Han mener også samtidig, at det er en markant hævelse af prisen. Han må så være den eneste der tænker det, i modsætningen til alle andre eksperter på området, der mener det er en alt for lav prisstigning. Jeg mener, det er et sløvt og uambitiøst forslag, der næppe vil få færre unge til at ryge. Kræftens Bekæmpelse siger, at prisen skal hæves til 60 kroner som et minimum, og yderligere 30 kroner inden for de kommende par år. Det vil få flere til at stoppe med at ryge - og forhindre flere unge i at begynde. Lige nu går tallene opad, og tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 40 unge begynder at ryge hver dag. Det kræver handling nu. Der er også andre metoder i kampen mod salg af tobak udover at hæve af prisen. Flere butikker eksperimenterer allerede med at fjerne cigaretter fra disken. De er stadig tilgængelige, bare pakket væk. Det kan forhindre evt. kunder i at blive fristet og formindske salget. Tobak er årsagen til 13.600 dødsfald om året, og omkring 7000 personer bliver ramt af forskellige former for kræft, hovedsageligt i lungerne. Derfor burde det også være ekstra attraktivt for regeringen at sænke salget af cigaretter til unge, da de ville kunne vise sig at være en enorm besparelse af forskellige former for behandling i fremtiden Så jeg synes, at sundheds- og ældreministeren grundigt skal genoverveje sit lovforslag, og hvilke konsekvenser et halvhjertet forsøg på at løse problemet, kan medføre. I sidste ende handler det også om at beskytte vores børn og unge, der trods alt er danmarks fremtid.

Læserbrev

S vil holde skatterne i ro

Læserbrev: “Den røde fløj i Vejen Byråd vil hæver skatterne” lød overskriften i JydskeVestkysten dagen efter 1. behandlingen af årets budgetforslag, som blev sendt i høring tirsdag den 8. oktober. Et budgetforslag der i øvrigt IKKE indeholder et socialdemokratisk forslag om at hæve skatterne, da vi selvfølgelig har til sinde at overholde den konstitueringsaftale som vi indgik efter kommunalvalget i 2017, hvor det blev aftalt, at skattene ikke skulle stige i den kommende byrådsperiode. I løbet af processen omkring udarbejdelsen af årets budgetforslag, har vi i den socialdemokratiske byrådsgruppen haft en drøftelse af, om vi i de kommende år, fortsat kan stå på mål for de besparelser, der år efter år skal eksekveres for at få enderne til at nå sammen. Vi har derfor kigget nærmere på kommunens indtægter og udgifter. Vi er desværre endnu ikke lykkedes med at tiltrække nye borgere som kunne tilføre flere skattekroner i den kommunale kasse, trods flere forskellige tiltag og bosætningskampagner. Flere indtægter til det kommunale råderum, der efter vores mening er nødvendige for at kunne styrke kernevældfærden. Vi har derfor kigget lidt nærmere på de overordnede rammer for kommunens økonomiske situation og valgte i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet at konstatere følgende fakta omkring vores indtægtsgrundlag: Vejen kommunes skatteprocent er 25,2 og blandt de laveste i Region Syddanmark Vejen kommunes grundskyldpromille er 20,36 og dermed blandt landets laveste. Vejen kommune opkræver ikke dækningsbidrag (skat fra virksomheder) Vejen kommune har en af landets laveste udskrivningsgrundlag. Hvis et flertal i byrådet i årene der kommer, ønsker at bibeholde de meget lave skattesatser og samtidig ønsker at fastholde et anstændigt serviceniveau, er det efter vores mening en næsten umulig opgave, og det bør vi gøre borgerne i Vejen Kommune opmærksomme på, så man på den baggrund kan træffe et valg om hvilken vej kommunen skal gå i den kommende byrådsperiode. Vi ser et stadig større pres på den kommunale kernevælfærd, hvor både daginstitutioner, skoler og specielt ældreområdet hver eneste dag kæmper en kamp for at overholde budgetterne. Budgetter der i årene fremover vil skulle beskæres yderligere, hvis ikke vi får flere midler i den kommunale kasse. Besparelser der vil ramme det specialiserede socialområde, psykiatrien og ældre, der vil opleve endnu mindre tid til nærvær og personlig pleje. Skoleområdet der i forvejen har meget lave udgifter pr. elev, vil ligeledes skulle holde for, og skal på jagt efter besparelser der efter vores mening ikke er vejen frem. Skammeligt er det også, hvis man i byrådssalen ikke kan diskutere de overordnede rammer for kommunens økonomi, set i forhold til andre kommuner, uden med vilje at skulle mistolkes. Dermed ender vi i en situation, hvor en efter vores menig meget relevant diskussion bliver kvalt. Vi vil derfor gerne slå fast, at vi ikke har fremsat forslag om skatteforhøjelser i forbindelse med budgetlægningen for 2020, blot fremkommet med tanker om den fremtid, vi ser for borgerne i Vejen Kommune i årene, der kommer.

Læserbrev

Dum, dummere, dommere

Læserbrev: I TV2’s "Danmark har talent" er det ikke kun rene amatører, der går på scenen for at gøre seerne opmærksomme på sine talenter. Stolerækken med dommere er også spækket med amatører. Blandt de mange amatører er der gennem de første udsendelser dukket rigtige talenter op – heriblandt Mia-Christin Borneck Olesen fra Nordborg med en virkelig smuk stemme. Hendes største handicap sad på de fire stole og blev i lørdag under introduktionen til aftenens udsendelse betegnet som "vores helt fantastiske fire dommere". Det ikke-fantastiske ved disse fire skyldes i min optik, at TV 2 nok har skaffet dem via jobcentrene, fordi de ikke ligefrem er højbesungne aktører i underholdningsbranchen. Alle fire har gang på gang trykket på "øv-knappen", fordi de optrædende ikke faldt i dommernes smag. Jamen kære alle fire "dum, dummere, dommere": Fantastisk, at TV2’s arrangører ikke har oplyst jer om, at det ikke er deltagernes absolutte opgave at ramme netop jeres private smag på underholdning – de skal finde ud af, om deltagerne har talent til at underholde alle os andre, hvis smag er meget forskellige. Så søde, dygtige Mia-Christin: Synd for dig, at du ikke fik en professionel bedømmelse af dit store talent, hvor én af dommerne til en drag queen udtalte, at hans hjerte blødte ved at stoppe over den skønhed dragen optrådte med - især da han smed så meget tøj, at man lige kunne ane en smule af revnen i hans popo. Mia-Christin: Du har helt afgjort noget godt i vente med dit store potentiale – men hold dig fra konkurrencer, hvor der sidder talentløse dommere. Held og lykke fremover med dit store talent!

Annonce

Debat Kolding